ALIANTA PENTRU PATRIE (APP) este partid politic , persoană juridică de drept public, cu sediul în Comuna Chiajna, Sat Chiajna, Str. Păcii, Nr. 30 Judetul Ilfov.
APP isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile Constitutiei, ale Legii partidelor politice, precum si cu prevederile Statutului sau si ale regulamentelor adoptate pe baza si pentru aplicarea acestuia, pe intreg teritoriul Romaniei precum si in exteriorul granitelor tarii, prin organizatiile infiintate, in conformitate cu prevederile Statutului si a dispozitiilor legale in vigoare.
APP respecta drepturile si libertatile persoanelor fizice si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale membrilor de partid, simpatizantilor, sustinatorilor, alegatorilor, donatorilor, persoanelor cu drept de vot care se regasesc in listele electorale permanente si suplimentare, precum si ale altor persoane fizice ale caror date personale sunt prelucrate de APP in cadrul realizarii obiectivelor sale.
Politica de Confidentialitate a APP descrie transparent regulile si practicile noastre in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 cat si privind libera circulatie a acestor date (,GDPRu2019) precum si cu reglementarile emise in baza acestuia, a legislatiei nationale aplicabile cu privire la protectia datelor cu caracter personal (toate acestea denumite generic in continuare, Legislatia aplicabilau2019).
APP este operator al datelor personale transmise prin intermediul site-ului www.app-romania.ro.
Politica de Confidentialitate a APP contine:


- Categoriile de date cu caracter personal colectate,
- Scopurile in care se fac prelucrarile de date,
- Temeiuri legale ale prelucrarilor de date cu character personal,
- Modul de folosire a datelor colectate,
- Drepturile persoanelor fizice vizate,
- Perioada de timp pentru care se pastreaza datele colectate,
- Cum sunt protejate datele cu caracter personal,
- Cum ne puteti contacta. 

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE 

In activitatea sa curenta APP prelucreaza mai multe categorii de date cu caracter personal apartinand mai multor categorii de persoane fizice, printre care, dar fara a se limita la: date ale membrilor si fostilor membri de partid, simpatizantilor, sustinatorilor, alegatorilor, persoanelor cu drept de vot care se regasesc in listele electorale, donatorilor, alte persoane fizice ale caror date personale sunt colectate si prelucrate in cadrul activitatilor cu caracter politic, date ale candidatilor la angajare, angajatilor fosti si actuali, reprezentanti ai furnizorilor, date ale utilizatorilor site-ului.
In colectarea si prelucrarea acestor date cu caracter personal, APP se supune prevederilor legale specifice domeniului de activitate, precum si legislatiei generale in materia desfasurarii activitatilor partidelor politice.
In cazul prelucrarii datelor cu caracter personal ale membrilor si fostilor membri de partid, simpatizantilor, sustinatorilor, alegatorilor, persoanelor cu drept de vot care se regasesc in listele electorale, donatori, alte persoane fizice ale caror date personale sunt colectate si prelucrate de APP in cadrul activitatilor politice, scopul prelucrarii acestora este acela privind indeplinirea unor sarcini care servesc unui interes public si/sau in vederea realizarii obiectivelor sale.
Tipurile de date cu caracter personal care sunt colectate si prelucrate cu privire la membrii, fosti membrii si sustinatorii APP includ: nume, prenume, adresa, CNP, numar telefon, adresa de email, studii, calificari/diploma, ocupatia, profesia), competente lingvistice, semnatura.
Tipurile de date cu caracter personal care sunt prelucrate cu privire la simpatizanti, includ: nume, prenume, adresa de email, numar telefon, adresa, studii, ocupatie, semnatura.
Tipurile de date cu caracter personal care sunt colectate si prelucrate cu privire la donatori, includ: nume, prenume, adresa, act de identitate (serie si numrar, data eliberarii si emitent), CNP, date bancare, adresa de e-mail, semnatura.
Tipurile de date cu caracter personal care sunt colectate si prelucrate cu privire la sustinatori, includ: nume, prenume, adresa, adresa de e-mail, semnatura.
Tipurile de date cu caracter personal care sunt prelucrate cu privire la alegatori (de pe liste electorate, permanente, suplimentare pentru alegeri locale, parlamentare), includ: nume, prenume, adresa/domiciliu/resedinta, CNP, semnatura.
Tipurile de date cu caracter personal care sunt prelucrate cu privire la persoane fizice cu drept de vot (cuprinsi in registrul electoral), includ: nume, prenume, data nasterii, domiciliul, sectia de votare de care apartin.
Tipurile de date cu caracter personal care sunt colectate si prelucrate, in cadrul activitatilor cu caracter politic, cu privire la alte persoane fizice (decat cele aflate in categoriile anterior mentionate), pot include: nume, prenume, adresa de email, semnatura, inregistrari audio-video (cu ocazia unor actiuni/evenimente organizate, sustinute sau la care participa reprezentanti ai APP).
De asemenea, APP prelucreaza date personale in cazul in care selecteaza si recruteaza persoane fizice care candideaza la un post disponibil in APP. In acest caz, se vor colecta date personale care includ in principal: nume si prenume, numar telefon, adresa de e-mail, studii si experienta profesionala anterioara, alte date care in mod normal sunt specificate intr-un CV/resume, adresa de IP a computerului de pe care se transmit datele personale. Datele personale prelucrate cu privire la angajati/fosti angajati sunt cele prevazute in legislatia specifica aplicabila.
Dacă sunteți utilizator al Site-ului, www.app-romania.ro sau a pagini de facebook ori a oricarui alt sistem de socializare media in care APP este parte, APP va prelucra date cu caracter personal, cum ar fi:
- Nume și prenume, adresa de e-mail sau orice alte date personale pe care ați ales să ni le trimiteți (date pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact).
- Date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu : comportamentul, preferinu0163ele, obișnuințele dumneavoastră în cadrul site-ul APP.
- sistemul de operare al dispozitivului, browser-ul si setarile lui, informatii stocate in cookie-uri, adresa IP, localizarea geografica a dispozitivului.

SCOPURILE IN CARE SE FAC PRELUCRARILE DE DATE

Datele personale transmise cat si datele personale pe care le-am colectat de la dumneavoastră sau de la terți sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în aceasta Politică de confidențialitate. Dacă sunteți vizitator al Site-ului APP putem folosi datele dumneavoastră personale numai în urmatoarele scopuri:
- Pentru activitău0163i de informare, bazate pe interesul legitim al Operatorului potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă ne-ați contactat prin intermediul acestui site prin folosirea formularului de contact sau in alt mod.
- Marketing si relații publice, pe baza consimțământului dumneavoastră, potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR: constand in analiza comportamentului și monitorizarea traficului folosind date cum ar fi: sistemul de operare al dispozitivului, browser-ul și setarile lui, informații stocate în cookie-uri, adresa IP, localizarea geografica a dispozitivului. (facem mentiunea ca acestea din urma sunt date colectate si gestionate de terți, cum ar fi Google, Facebook etc. si nu pot fi folosite la identificarea dumneavoastra).
- Pentru asigurarea securității proprii a APP, bazata pe interesul legitim al Operatorului, potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR:
In conformitate cu această notificare de confidențialitate, pentru a păstra acest site sau alte sisteme de socializare ale APP pe care le accesati securizate împotriva fraudei cat si pentru protejarea drepturilor si intereselor APP si ale tertilor si pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuala. daca sunteti vizitator, datele personale ale dumneavoastra, pe care le-ati încărcat, sunt colectate automat, atat cele despre dumneavoastră cat si cele despre dispozitivul dumneavoastră (de exemplu prin cookie-uri, semnalizatoare web) Mentionam ca aceste informatii pot fi dezvaluite in scopul investigarii sau urmaririi penale.
In cazul prelucrarii datelor cu caracter personal ale candidatilor la angajare/angajati/fosti angajati, scopu! prelucrarilor este, dupa caz:
a) pentru a face demersuri in vederea selectiei de personal propriu si incheierii contractelor de munca;
b) pentru a executa contractul de munca incheiat intre APP si persona fizica vizata;
c) pentru a indeplini o obligatie legala in sarcina APP (ex. Cuprinsa in legislatia muncii, fiscala, de medicina muncii, asigurari sociale, etc.).
Daca ulterior colectarii, datele personale urmeaza sa fie supuse unor prelucrari si in alte scopuri decat cele pentru care au fost colectate, si aceste alte prelucrari nu se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate sau pe dreptul national sau al Uniunii Europene, pentru a stabili daca prelucrarea in alt scop este compatibila cu scopul pentru care datele cu caracter personal au fost colectate initial, trebuie luate in considerare, printre altele:
a) orice legatura dintre scopurile in care datele cu caracter personal au fost colectate si scopurile prelucrarii ulterioare preconizate;
b) contextul in care datele cu caracter personal au fost colectate, in special in ceea ce priveste relatia dintre persoanele vizate si operator:
c) natura datelor cu caracter personal, in special in cazul prelucrarii unor categorii speciale de date cu caracter personal, sau in cazul in care sunt prelucrate date cu caracter personal referitoare la condamnari penale si infractiuni;
d) posibilele consecinte asupra persoanelor vizate ale prelucrarii ulterioare preconizate;
e) existenta unor garantii adecvate, care pot include criptarea sau pseudonimizarea.

TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRARILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice vizate (membrii si fosti membrii de partid, simpatizanti, sustinatori, alegatori, donatori, persoane cu drept de vot care se regasesc in listele electorale, alte personae fizice ale caror date personale sunt colectate si prelucrate de APP in cadrul activitatilor politice), se efectueaza, dupa caz, in temeiul Art. 6 alin. (1) lit. e) (indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public), Art. 6 alin. (1) lit. c) (indeplinirea unei obligatii legale) si/sau in temeiul Art. 6 alin. (1) lit. a) (consimtamantul persoanei vizate) din GDPR.
Prelucrarile efectuate de APP au la baza temeiul indicat de Art. 6 alin. (1) lit. e) in cazurile in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public, respectiv acele activitati care servesc realizarii obiectivelor prevazute de dreptul constitutional sau de dreptul international public, ori functionarii sistemului democratic, incluzand incurajarea participarii cetatenilor in procesul de luare a deciziilor si a pregatirii politicilor publice, respectiv promovarea principiilor si valorilor democratiei. Prelucrarea se efectueaza in temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR, cand are in vedere indeplinirea unei obligatii legale cuprinsa intr-un act normativ aplicabil activitatilor si/sau obiectivelor specifice partidelor politice (ex. legislatie cu privire la diferite tipuri de alegeri, hotarari ale Autoritatii Electorale Permanente, etc.).
Prelucrarile efectuate de APP au la baza temeiul indicat de Art. 6 alin. (1) lit. a) in cazul in care colecteaza date personale de la persoane fizice vizate, stabilind si mijloacele de prelucrare, in scopul realizarii obiectivelor sale legale si statutare, in cazuri in care niciunul din temeiurile anterioare nu este aplicabil sau in cazuri expres prevazute de legislatia aplicabila cu privire la protectia datelor cu caracter personal.
De asemenea, prelucrarile efectuate de APP au la baza temeiul indicat de Art. 6 alin. (1) lit. a) in cazul in care acestea au ca scop primirea de catre persoana fizica vizata a unor informari de la APP. Consimtamantul persoanei vizate, este exprimat prin semnarea formularului de consimtamant de catre persoana vizata, dupa o prealabila informare cuprinsa in acel formular, precum si pe web site-ul APP si/sau in alte mijloace de informare.
In cazul in care este necesara prelucrarea unor categorii speciale de date (ex. optiuni politice, etc.) si/sau a unui numar de identificare national, persoanele fizice vizate vor fi informate prin intermediul Formularului de informare si li se va solicita consimtamantul explicit in acest sens, in conformitate cu Art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR. Un astfel de consimtamant nu este necesar, daca prelucrarea datelor respective se incadreaza in exceptia mentionata de Art. 9 alin. (2) lit. d) din GDPR sau in cea prevazuta de art. 9 alin. (2) din Legea nr. 190/2018.
Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor/fostilor angajati APP, se efectueaza in temeiul Art. 6 alin. (1) lit. b) (contract) sau Art. 6 alin. (1) lit. c) (obligatie legala), dupa caz. In cazul in care este necesara prelucrarea unor categorii speciale de date, prelucrarea datelor respective se face in baza prevederilor mentionate de Art. 9 alin. (2) lit. b)  j) din GDPR, dupa caz. Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor la angajare, se efectueaza in temeiul Art. 6 alin. (1) lit. a) (consimtamant). Consimtamantul persoanei vizate, este exprimat prin semnarea formularului de consimtamant de catre persoana vizata, dupa o prealabila informare cuprinsa in acel formular.

MODUL DE FOLOSIRE A DATELOR COLECTATE

Folosirea informatiilor cu caracter personal de catre APP se face strict in conformitate cu prevederile si modalitatile descrise in prezentul document.
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi transmise unei terte parti numai in masura in care acest lucru este necesar pentru realizarea scopului pentru care au fost colectate si doar in conformitate cu Legislatia aplicabila.
Datele cu caracter personal prelucrate, nu vor face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri, care sa produca efecte juridice asupra persoanelor fizice vizate.

DREPTURILE PERSOANELOR FIZICE VIZATE

Condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
- dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către APP conform celor descrise în prezentul document;
- dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea APP cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
- dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către APP a datelor cu caracter personal inexacte sau nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea sau completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
- dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, (u201edreptul de a fi uitatu201d), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
a) acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
c) în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
d) în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, APP să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
g) dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

a) persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau o persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
d) dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către APP către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
e) dreptul la opoziție u2013 în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos; o în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al APP sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care APP poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare.
f) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
g) dreptul de adresare Autoritău0163ii Nau0163ionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Aceste drepturi pot fi exercitate cu buna credinta, fara sa aduca atingere drepturilor altor persoane sau indeplinirii unor obligatii legale sau interesului public de catre APP, in conditiile Legislatiei aplicabile.


Daca doriti sa exercitati oricare dintre drepturile mentionate mai sus sau sa primiti mai multe informatii, va rugam sa ne contactati la adresa:
ALIANTA PENTRU PATRIE Str. Pacii Nr. 30 Comuna Chiajna Jud. Ilfov u2014 in atentia DPO, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .
Va vom raspunde in termenul legal, dupa verificarea identitatii solicitantului.

PERIOADA DE TIMP PENTRU CARE SE PASTREAZA DATELE COLECTATE

Datele cu caracter personal vor fi pastrate in vederea prelucrarii atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus, cu excepu0163ia situau0163iilor când astfel de date trebuie păstrate o perioadă mai lungă de timp, în vederea respectării unor obligau0163ii legale care incumbă Operatorului.

CUM SUNT PROTEJATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Mentinerea sigurantei datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice vizate, este de o importanta majora pentru APP. Toate datele personale prelucrate de APP sunt supuse unor standarde stricte pentru a se asigura ca prelucrarile sunt sigure si ca se mentin niveluri adecvate de confidentialitate. Persoanelor neautorizate nu li se permite accesul la datele cu caracter personal.
APP adopta masuri tehnice si organizatorice rezonabile si adecvate pentru a proteja datele personale impotriva pierderii, utilizarii incorecte, accesului neautorizat, divulgarii, modificarii si distrugerii.
APP va prelucra date personale numai in scopuri limitativ prevazute in acest document si nu va prelucra date personale in nici un scop incompatibil cu scopurile prevazute.
Desi luam masuri rezonabile pentru protejarea datelor cu caracter personal, nu putem fi insa responsabili pentru faptele celor care obtin acces neautorizat sau abuziv si nu putem oferi garantia, expres, implicita sau in orice alt fel, ca astfel de incidente nu pot aparea.
Datele personale nu sunt transmise catre o terta parte decat in conditiille prezentului document si cu respectarea Legislatiei aplicabile.
APP va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuata in conformitate cu Legislatia aplicabila.
Securitatea site-ului APP
In conditiile in care transmisiile de date pe Internet nu pot fi 100% sigure, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți, orice informație pe care o transferați către APP se face pe propriul dumneavoastră risc. Cu toate acestea, APP folosește măsuri de securitate în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență. Aceste măsuri includ masuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmărire destinate să protejeze datele de folosirea incorectă, accesul neautorizat sau dezvaluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.
Site-ul APP poate include hyperlinkuri și detalii despre site-urile web ale unor terțe părți.
Mentionam ca nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale unor terțe părti.

DESPRE COOKIE-URI

Site-ul APP colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunățati acest site web și pentru a servi mai bine utilizatorilor noștri. Adresa dumneavoastră IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

DEZVu0102LUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare a datelor se pot dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină APP în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului, ori către autoritățile publice centrale sau locale, numai în următoarele cazuri :
- pentru administrarea Site-ului APP;
- pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului;
- pentru efectuarea analizei datelor si monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate;
- atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută prin lege.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In mod obisnuit, pentru scopul indeplinirii obiectivelor sale, APP nu va transmite datele dumneavoastra in afara Spatiului Economic European (SEE), dar daca o asemenea transmitere va fi necesara, ne vom asigura ca se va face doar pentru scopurile specificate in aceast document si cu garantii adecvate in conformitate cu Legislatia aplicabila.

MODIFICu0102RI ALE POLITICII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Acest document de informare prezentat se poate actualiza periodic prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.
Având în vedere că actele normative, interne sau ale UE in domeniul GDPR se pot schimba sau suporta modificari, prezenta notificare privind confidențialitatea și condițiile de utilizare a datelor cu caracter personal se poate schimba și ea.
In aceste conditii ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe această pagină. Dispozițiile conținute în prezentul document înlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate și termenii și condițiile care guvernează utilizarea oricarui instrument de social-media al APP.

CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Daca aveti intrebari despre informatiile pe care le colectam de la dumneavoastra si despre modul in care le folosim, va rugam sa ne contactati la adresa:
Partidul ALIANTA PENTRU PATRIE Str. Pacii Nr.30 Comuna Chiajna Jud. Ilfov, in atentia DPO, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.