𝑃𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎̆ 𝑣𝑟𝑒𝑚𝑒 𝑛𝑒-𝑎𝑚 𝑜𝑏𝑖𝑠̦𝑛𝑢𝑖𝑡 𝑠𝑎̆ 𝑓𝑖𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡̦𝑖 𝑓𝑎̆𝑟𝑎̆ 𝑚𝑖𝑛𝑡𝑒, 𝑓𝑎̆𝑟𝑎̆ 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡̦𝑎̆, 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑢 𝑠̦𝑡𝑖𝑢 𝑐𝑒 𝑣𝑜𝑟, 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑢 𝑠̦𝑡𝑖𝑢 𝑐𝑒 𝑖̂𝑛𝑠𝑒𝑎𝑚𝑛𝑎̆ 𝑧𝑏𝑢𝑐𝑖𝑢𝑚𝑢𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑡̦𝑖𝑖, 𝑝𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑢𝑧𝑖𝑎𝑠𝑚𝑎𝑡̦𝑖 𝑠𝑎𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑜𝑝𝑡̦𝑖, 𝑝𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡̦𝑖𝑜𝑠̦𝑖 𝑠𝑎𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑢𝑧𝑖𝑣𝑖 𝑖̂𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑒 ”𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡̦𝑖𝑙𝑜𝑟”.
𝑃𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎̆ 𝑣𝑟𝑒𝑚𝑒 𝑖-𝑎𝑚 𝑙𝑎̆𝑠𝑎𝑡 𝑝𝑒 𝑎𝑙𝑡̦𝑖𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎̆ 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑛𝑜𝑖. 𝐶𝑒 𝑠̦𝑐𝑜𝑙𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑢𝑟𝑚𝑎̆𝑚, 𝑐𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑠𝑎̆ 𝑖̂𝑚𝑏𝑟𝑎̆𝑡̦𝑖𝑠̦𝑎̆𝑚, 𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑎𝑙𝑒𝑔𝑒𝑚, 𝑐𝑒 𝑠𝑎̆ 𝑚𝑎̂𝑛𝑐𝑎̆𝑚, 𝑐𝑒 𝑠𝑎̆ 𝑣𝑖𝑠𝑎̆𝑚, 𝑐𝑢𝑚 𝑠𝑎̆ 𝑡𝑟𝑎̆𝑖𝑚.
𝑃𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎̆ 𝑣𝑟𝑒𝑚𝑒 𝑎𝑚 𝑡𝑎̆𝑐𝑢𝑡 𝑠𝑎𝑢 𝑑𝑎𝑐𝑎̆ 𝑎𝑚 𝑣𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡, 𝑣𝑜𝑐𝑒𝑎 𝑛𝑜𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎̆ 𝑎 𝑓𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑖𝑑𝑎̆ 𝑠̦𝑖 𝑛𝑒ℎ𝑜𝑡𝑎̆𝑟𝑎̂𝑡𝑎̆ 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎 𝑓𝑖 𝑎𝑢𝑧𝑖𝑡𝑎̆ 𝑠𝑎𝑢 𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑎̆.
𝑃𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎̆ 𝑣𝑟𝑒𝑚𝑒!
𝑃𝑎̂𝑛𝑎̆ 𝑎𝑐𝑢𝑚!
𝐴𝑐𝑢𝑚, 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙 𝑠𝑎̆ 𝑣𝑜𝑟𝑏𝑖𝑚 𝑠̦𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑛𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑚 𝑎𝑢𝑧𝑖𝑡̦𝑖! 𝐴𝑐𝑢𝑚, 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙, 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑐𝑎̆, 𝑑𝑎, 𝑛𝑢 𝑎𝑣𝑒𝑚 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡̦𝑎 𝑝𝑎̆𝑟𝑖𝑛𝑡̦𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑠̦𝑡𝑟𝑖, 𝑠𝑎̆ 𝑓𝑖𝑚 𝑙𝑎̆𝑠𝑎𝑡̦𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑛𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑚 𝑣𝑖𝑖𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙 𝑝𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑖 𝑛𝑖-𝑙 𝑑𝑜𝑟𝑖𝑚, 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑖 𝑣𝑖𝑠𝑎̆𝑚!
𝐴𝑐𝑢𝑚, 𝑎𝑣𝑒𝑚, 𝑝𝑜𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑠̦𝑎𝑛𝑠𝑎̆ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑎̆ 𝑠𝑎̆ 𝑛𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑚 𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑟𝑖𝑙𝑒! 𝐷𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑎, 𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑎 𝑡𝑟𝑎̆𝑖 𝑖̂𝑛𝑡𝑟-𝑜 𝑡̦𝑎𝑟𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑎̆ 𝑓𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑛𝑜𝑠𝑐𝑢𝑡𝑒, 𝑖̂𝑛𝑡𝑟-𝑜 𝑡̦𝑎𝑟𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑒, 𝑐𝑎 𝑠𝑎̆ 𝑎𝑖 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑢, 𝑛𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑣𝑜𝑖𝑒 𝑠𝑎̆ 𝑓𝑖𝑖 𝑓𝑖𝑢𝑙 𝑠𝑎𝑢 𝑓𝑖𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑢𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑚𝑒, 𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑙 𝑠𝑎̆ 𝑎𝑖 𝑢𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑢 𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑡, 𝑠𝑎̆ 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑠𝑒𝑧𝑖 𝑖̂𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎̆ 𝑝𝑟𝑖𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑡̦𝑒𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑒, 𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑎-𝑡̦𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖 𝑜 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒 𝑓𝑎̆𝑟𝑎̆ 𝑔𝑟𝑖𝑗𝑎 𝑧𝑖𝑙𝑒𝑖 𝑑𝑒 𝑚𝑎̂𝑖𝑛𝑒. 𝐴𝑐𝑢𝑚 𝑎𝑣𝑒𝑚 𝑠̦𝑎𝑛𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑎 𝑐𝑎̆ 𝑣𝑖𝑎𝑡̦𝑎 𝑛𝑜𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎̆ 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑖𝑐𝑖, 𝑖̂𝑛 𝑅𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑖𝑎, 𝑛𝑢 𝑠𝑎̆ 𝑛𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑚 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑢𝑟𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑛𝑒 𝑙𝑎̆𝑠𝑎̆𝑚 𝑝𝑎̆𝑟𝑖𝑛𝑡̦𝑖𝑖 𝑠̦𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑝𝑙𝑒𝑐𝑎̆𝑚 𝑖̂𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑎̆𝑖𝑛𝑎̆𝑡𝑎𝑡𝑒, 𝑠𝑎̆ 𝑚𝑢𝑛𝑐𝑖𝑚 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎𝑙𝑡̦𝑖𝑖.
𝐴𝑐𝑢𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢!
𝑉𝑒𝑛𝑖𝑡̦𝑖, 𝑣𝑜𝑖 𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑎𝑖 𝑅𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑖𝑒𝑖, 𝑎𝑙𝑎̆𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑖̂𝑛 𝐴𝑙𝑖𝑎𝑛𝑡̦𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑒 𝑠̦𝑖 𝑖̂𝑚𝑝𝑟𝑒𝑢𝑛𝑎̆ 𝑛𝑒 𝑣𝑜𝑚 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑣𝑖𝑖𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙 𝑝𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑖 𝑛𝑖-𝑙 𝑑𝑜𝑟𝑖𝑚!
𝐎𝐚𝐧𝐚 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐭𝐞,
𝐏𝐫𝐞𝐬̦𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞 - 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭̦𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐭 𝐀.𝐏.𝐏

Luni, 05 Decembrie 2022 16:59

Alianța Pentru Patrie cere în mod public Guvernului și reprezentanților săi în teritoriu, respectiv Prefectului Capitalei, fie să intervină de urgență pentru remedierea problemelor grave cu care se...

Luni, 28 Noiembrie 2022 13:35

𝑃𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎̆ 𝑣𝑟𝑒𝑚𝑒 𝑛𝑒-𝑎𝑚 𝑜𝑏𝑖𝑠̦𝑛𝑢𝑖𝑡 𝑠𝑎̆ 𝑓𝑖𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡̦𝑖 𝑓𝑎̆𝑟𝑎̆ 𝑚𝑖𝑛𝑡𝑒, 𝑓𝑎̆𝑟𝑎̆ 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡̦𝑎̆, 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑢 𝑠̦𝑡𝑖𝑢 𝑐𝑒 𝑣𝑜𝑟, 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑢 𝑠̦𝑡𝑖𝑢 𝑐𝑒 𝑖̂𝑛𝑠𝑒𝑎𝑚𝑛𝑎̆ 𝑧𝑏𝑢𝑐𝑖𝑢𝑚𝑢𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑡̦𝑖𝑖, 𝑝𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑢𝑧𝑖𝑎𝑠𝑚𝑎𝑡̦𝑖 𝑠𝑎𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑎...

Luni, 28 Noiembrie 2022 13:33

Îmi reînnoiesc, astăzi, când la nivel mondial marcăm 𝒁𝒊𝒖𝒂 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕̗𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒂̆ 𝒅𝒆 𝒍𝒖𝒑𝒕𝒂̆ 𝒊̂𝒎𝒑𝒐𝒕𝒓𝒊𝒗𝒂 𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆𝒏𝒕̗𝒆𝒊 𝒂𝒔𝒖𝒑𝒓𝒂 𝒇𝒆𝒎𝒆𝒊𝒍𝒐𝒓, promisiunea către voi, femeile românce, victime ale abuzurilor fizice și...

Luni, 28 Noiembrie 2022 13:29

Pentru Starea de urgență prelungită abuziv și ilegal trebuie să răspundă imediat penal și administrativ, în fața românilor , autorii ei! Alianța Pentru Patrie cere Guvernului să prezinte de îndată...

Luni, 28 Noiembrie 2022 13:23

Comunicat de presă Guvernul continuă să-și bată joc de români, promițându-le pomeni financiare mărunte. Alianța Pentru Patrie somează Guvernul să înceteze odată adoptarea de măsuri absolut...

Luni, 14 Noiembrie 2022 18:47

Declarație de presă A.P.P. cere demisia de urgență a Clotidei Armand – Primarul Sectorului 1, și strânge semnături prin Petiția: https://www.petitieonline.com/demisia_armand_clotilde Clotide Armand...

Luni, 14 Noiembrie 2022 18:46

Declarație de presă După ce a desființat sistemul legislativ românesc, CCR trebuie să se autodesființeze! Magistrații de la Curtea Constituțională a României, au votat cea mai ticăloasă hotărâre din...

Luni, 14 Noiembrie 2022 18:38

Declarație de presă 𝐌𝐞𝐬𝐚𝐣 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐆𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧: 𝐎𝐩𝐫𝐢𝐭̦𝐢 𝐢𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭 𝐦𝐚𝐬𝐜𝐚𝐫𝐚𝐝𝐚, 𝐨𝐩𝐫𝐢𝐭̦𝐢 𝐢𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭 𝐩𝐢𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐮 𝐢𝐞𝐟𝐭𝐢𝐧 𝐩𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐨 𝐣𝐮𝐜𝐚𝐭̦𝐢 𝐫𝐞𝐟𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐥𝐞 𝐫𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐥𝐨𝐫! Alianța Pentru Patrie atenționează în...

Vineri, 04 Noiembrie 2022 12:35

Capitala României și locuitorii ei – jefuiți și abandonați de Nicușor Dan - reprezentantul ales al grupării haștag-rezist În ultimii doi ani nu s-au mai executat lucrări de consolidare și nici nu...

Vineri, 04 Noiembrie 2022 12:32

Sala în care se desfășoară Adunarea Generală susținută de Organizația Municipală Constanța a A.P.P. s-a dovedit neîncăpătoare pentru sutele de patrioți români care au decis să se implice activ în...

Vineri, 28 Octombrie 2022 09:10

Astăzi 26 Octombrie, Comitetul Național Executiv al A.P.P. s-a întânlit într-o ședință extraordinară. Cu această ocazie, Comitetul Național Executiv a emis o Rezoluție, pe care a transmis-o către...

Vineri, 28 Octombrie 2022 08:31

Urmare a modificărilor legilor justiției – pachet legilativ susținut de Ministrul Justiției – împotriva opiniei publice și a tuturor amendamentelor depuse la Ministerul Justiției sau la Comisia...

Vineri, 21 Octombrie 2022 08:09

Niciodată nu a avut România în întreaga sa istorie atâția dușmani și neprieteni ca în zilele noastre. Marea, uriașa durere este că aceștia sunt români de-ai noștri. "Românii" pe care i-am ales să ne...

Joi, 20 Octombrie 2022 08:52

Scrisoare către românce Dragi românce, dragi români, Singura politică pe care am făcut-o până acum a fost aceea a unei soții devotate și a unei mame care și-a crescut copiii cu forță și putere, le-a...

Joi, 20 Octombrie 2022 08:49

Alianța Pentru Patrie îi cere lui Marcel Ciolacu – Președintele P.S.D. să răspundă public în numele partidului pe care provizoriu îl conduce, la următoarele două teme de maximă importanță: 1) Cât îl...

Luni, 17 Octombrie 2022 10:03

Anamaria Prodan a fost membră a Alianței Pentru Patrie încă de la începutul existenței partidului. Anamaria a trecut printr-o încercare grea în viața personală, după cum bine știți, încercare prin...

Luni, 17 Octombrie 2022 09:56

În ultima perioadă de timp, asupra Bisericii Ortodoxe Române și a unora dintre reprezentanții acesteia, au avut loc mai multe lovituri de imagine prin intermediul grupurilor globaliste haștag,...

Luni, 17 Octombrie 2022 09:53

Facem această precizare pentru că, lucru mai puțin știut, există mai multe variante asemanatoare sau derivate, ale mai multor sfinte ale Bisericii lui Hristos, care au același nume. Acestea sunt:...

Vineri, 14 Octombrie 2022 09:45

Foștii judecători Mariana Vârgă și Constantin Udrea, Vice-Președinți ai Partidului Alianța Pentru Patrie, cer parlamentarilor să nu reintroducă sistemul securist în justiție. Iată declarația lor:...

Luni, 10 Octombrie 2022 17:20

APP nu va accepta sub nicio formă decizia Guvernului privind forțarea românilor de a face economie la lumină și căldură în această iarnă! APP a luat act de anunțul aberant al Guvernului, prin care...

Luni, 10 Octombrie 2022 08:31

Conducerea A.P.P. Argeș a inaugurat azi un nou sediu și a organizat o conferință de presă. Au participat: Daniel Manole, Președinte A.P.P. Argeș; Codrin Ștefănescu, Secretar General; Mariana Vârgă,...

Luni, 10 Octombrie 2022 08:28

Alianța Pentru Patrie va ataca și noua decizie a Guvernului privind majorarea taxelor pe locuințe cu 50% din 1 ianuarie 2023! Guvernul nu a înțeles nimic din sesizarea pe care A.P.P. a transmis-o la...

Luni, 10 Octombrie 2022 08:17

Felicitare publică adresată dascălilor români! Astăzi 5 octombrie, de ”Ziua Internațională a Educației” și ”Ziua Profesorului”, atât în numele meu cât și al A.P.P. felicit dascălii din România...

Luni, 10 Octombrie 2022 08:09

Domnule Prim Ministru Nicolae Ionel Ciucă, Aflăm din surse guvernamentale despre tranzacții cu gaze naturale pentru asigurarea consumului intern pe timp de iarnă la prețuri exorbitant de mari, care...

Luni, 10 Octombrie 2022 08:02

Despre "protest" Românii s-au săturat de circ, foame, frig, sărăcie și umilințe după umilințe. Este tot mai clar că românii nu întrevăd prea curând o cale de ieșire din criza în care ne aflăm cu...

Luni, 10 Octombrie 2022 07:52

Declarație apel pentru apărarea Bisericii Ortodoxe Române Alianța Pentru Patrie se va implica în mod direct și foarte hotărât în bătălia pentru apărarea Bisericii Ortodoxe Române. Biserica Ortodoxă...

Luni, 10 Octombrie 2022 07:36

A.P.P. continuă bătălia pentru a bloca toate legile, Ordonanțele și, H.G. antiromânești emise de Guvernul României, inițiative care continua să distrugă economia României și viața milioanelor de...

Luni, 10 Octombrie 2022 07:13

A.P.P. cere în mod imperativ Birourilor Permanente ale Senatului și Camerei Deputaților să anuleze proiectul de lege promovat de U.D.M.R și susținut de întreaga coaliție, plus A.U.R., privitor la...

Luni, 10 Octombrie 2022 07:10

​Luni 19 septembrie a.c., A.P.P. a solicitat Guvernului României, prin Adresa oficială nr. 25482/19.09 2022, înregistrată la ora 15.20, să renunțe definitiv și în totalitate la Ordonanța 16/15 iulie...

Luni, 10 Octombrie 2022 06:14

A.P.P. a solicitat astăzi Guvernului României, printr-o adresă oficială, să renunțe definitiv la Ordonanța 16/15 iulie 2022, emisă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul...

Luni, 10 Octombrie 2022 06:05

A.P.P. atenționează public Guvernul Ciucă, că în problema majorării salariilor și pensiilor, despre care se preface că este interesat, trebuie să înceteze cu minciunile lansate în mass-media, prin...

Luni, 10 Octombrie 2022 05:56

omâni! Ieri a fost prima zi în Parlament, alocată așa ziselor ”dezbateri” pe Legile justiției. Adică a fost o mascaradă totală. Români! Trădarea suveranității României și a intereselor românilor, de...

Luni, 10 Octombrie 2022 05:37

A.P.P. continuă lupta pentru restabilirea ordinii de drept în România și va sesiza Curtea Constituționlă a României pentru declanșarea controlului de constituționalitate pe Legile justiției, înainte...

Luni, 10 Octombrie 2022 05:14

A.P.P., așa cum a anunțat, a atacat astăzi 13 septembrie 2022, atât O.U.G. 27/2022, cât și O.U.G. 119/ 1.09.2022 cu modificările și completările aduse la producerea și furnizarea energiei electrice...

Luni, 10 Octombrie 2022 05:12

Datorită creșterii prețurilor la combustibili, energie electrică și gaze; datorită scăderii producției autohtone la cereale și produsele alimentare, datorită importurilor masive încurajate de stat,...